środa, 3 maja 2017

Praca trenera przygotowania motorycznego w klubie SEMP Warszawa - Marcin Przysiwek

Dzisiejszy artykuł to dzieło mojego znajomego - trenera przygotowania motorycznego - z którym miałem przyjemność pracować w klubie SEMP Warszawa. Zgodził się on opisać na czym polega jego praca z młodzieżowymi zespołami.

Moim głównym zadaniem w pracy trenera przygotowania motorycznego jest planowanie i rozkład obciążeń treningowych w celu optymalnego przygotowania zawodników do rywalizacji sportowej. Chociaż piłka nożna to sport drużynowy, kładę duży nacisk na indywidualizację i związany z tym indywidualny dobór obciążeń do warunków i możliwości fizycznych zawodnika. Przykładem może być tu trening siłowy, który wykonujemy na jednej jednostce treningowej w tygodniu. Każdy z zawodników ma indywidualnie dobrane obciążenia na każdy mikrocykl. Kolejnym przykładem indywidualizacji jest trening wytrzymałości, który zawodnicy realizują w małych grupach, do których są przydzielani wg wyników testów motorycznych. Po wyznaczeniu MAS (Maximal Aerobic Speed) podczas biegu na 1300m zawodnicy zostają podzielni na grupy 4-5 osobowe i w nich realizują trening wytrzymałości. Z założenia czas pracy jaka jest do wykonania jest taki sam dla wszystkich zawodników, to poszczególne grupy przebiegają inne (mniejsze bądź większe) odległości.

Testy motoryczne wykonujemy 2 razy w sezonie, przed każdą rundą. Testujemy szybkość podczas biegu na 5m z sygnalizacją i bez sygnalizacji z wykorzystaniem fotokomórek. Kolejną cechą motoryczną, którą kontrolujemy jest moc kończyn dolnych, którą mierzymy na platformie za pomocą dwóch testów CMJ (Countermovement Jump) i skoku w dal z zamachem ramion. Przeprowadzamy tez RAST test oceniający moc anaerobową i pokazujący współczynnik zmęczenia. Jak już wspomniałem kilka zadań wyżej oceniamy również wytrzymałość tlenową i to jest jedyny test, który powtarzamy 2 razy podczas każdej rundy. Przed przystąpieniem do okresu przygotowawczego zawodnicy są mierzeni, ważeni (w rocznikach od U10 do U14 kontrolujemy rozwój biologiczny zawodników za pomocą wskaźnika PHV – Peak Height Velocity) i badani testem FMS.


Ważną rolą podczas planowania obciążeń jest kontrolna tego jak zwodnicy je odbierają. Posługujemy się tu 10-cio stopniową skalą subiektywnego odczucia zmęczenia (RPE), gdzie 10 oznacza wysiłek maksymalny a 1 bardzo lekki. Po każdej jednostce treningowej zawodnicy zobligowani są przesłać taką informację na grupę utworzoną na jednym z portali społecznościowych. Moim zadaniem jest zebrać te informacje i wprowadzić do stworzonych przeze mnie arkuszy w excelu. Daje to obraz tego jaką pracę wykonał każdy zawodnik w danym mikrocyklu treningowym i jak odbierał obciążenia. Taki raport otrzymuje główny Trener by mieć obraz tego, na kogo i w jakim stopniu może postawić w najbliższym meczu.

Stale poszukuję nowych rozwiązań w celu optymalizacji procesu szkolenia młodych zawodników.Autor: Marcin Przysiwek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz