piątek, 10 marca 2017

Zasada złożonej(kompleskowej) progresji - periodyzacja taktyczna


Zasada ta jest powiązana z postępem w naszej grze z tygodniowym rozmieszczeniem materiału, biorąc pod uwagę następnego przeciwnika oraz zmiany w składzie spowodowane kontuzjami lub pauzą za kartki. Należy pamiętać, że progresja na przestrzeni dni, tygodni oraz miesięcy nie jest liniowa.Profesor Frade daje nam przewodnik na pierwsze dni dla trenera w nowej drużynie. Po pierwsze, potrzebujemy zidentyfikować wszystkich zawodników jakich mamy w drużynie uwzględniając Model Gry(Zasady, które nadają kształt) - jak chcemy, żeby grała nasza drużyna. Następnie powinniśmy usystematyzować cały materiał według poziomu złożoności, zaczynając od tego najmniej złożonego.

Tamarit postrzega ten temat jako troskę o złożoność w długim terminie i polega na organizacji tego co jest najważniejsze, żeby zdefiniować problemy w Zasadach Gry i SubZasadach, aby nasza gra ewoluowała. Innymi słowy, w pierwszych dniach zawodnicy powinni poznać generalny zamysł sposobu w jaki chcemy grać.

Tamarit zauważa również złożoność tego procesu, co więcej, sugeruje, że trenując pewne aspekty rozwija się bardziej złożony materiał, musimy trenować aspekty, które przestały funkcjonować w naszej grze. Czasem zdarza się tak, że nie jest możliwe osiągnięcie postępu na poziomie pewnej złożoności, ponieważ nie zostały opanowane bardziej podstawowe elementy. Z powodu wszystkich tych sytuacji, ekstremalnie ważne jest to, że trener musi  zawsze mieć swój pomysł na grę - aktualny i usystematyzowany oraz to, żeby adaptował go tak dobrze jak to tylko możliwe do jego specyficznych realiów: "MetaZasadę Boskiej Proporcji".

Tamarit skupia się również na złożoności w krótkim terminie. Mówi nam, że musimy brać pod uwagę kontrolę oraz modyfikację złożoności ćwiczeń w trakcie każdego dnia z "Wzoru Treningowego", żeby dostarczyć podopiecznym odpowiednio dużo wysiłku oraz odpoczynku spójnie z logiką Periodyzacji Taktycznej. W ten oto sposób musimy zarządzać złożonością ćwiczeń, które aplikujemy tak, aby wszyscy zawodnicy podczas wszystkich treningów oraz gier byli "na świeżości" w najlepszym wydaniu i zachowywali relatywnie maksymalną intensywność. Co więcej, fundamentalne jest zrozumienie, że złożoność ćwiczeń jest zależne od takich zmiennych jak:

-Złożoność Zasad lub SubZasad oraz ich wyrażania
-Dominanta SubDynamiczna wysiłku i wzoru skurczów mięśniowych, które są uwikłane w ćwiczenie: regeneracji, napięcia, czas trwania, prędkość oraz regeneracji/aktywacji.
-Liczba zawodników biorąca udział w ćwiczeniu
-Rozmiar boiska/przestrzeni, gdzie będzie przeprowadzana gra/ćwiczenie.
-Czas trwania ćwiczenia.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podczas tworzenia materiału korzystałem z książki:
"Tactical Periodization" - Pedro Mendonca

Użyłem również screenów z prezentacji trenera Radosława Belli:
https://www.slideshare.net/RadosawBella/periodyzacja-taktyczna

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz