poniedziałek, 18 stycznia 2016

Praca mgr - "Różnica w oczekiwaniach rodziców i zawodników (w wieku 12-15 lat) względem trenera piłki nożnej" cz.2

PRZYWÓDZTWO W ZAWODZIE TRENERA
Angel Di Maria i Luis van Haal[3]
„Trudne rozmowy są częścią tego zawodu…i przywódcy, którzy odnoszą sukces, nie unikają ich.” – Mike Carson[1]
Umiejętności przywódcze to umiejętność obrania kierunku, celu, do którego zespół będzie zmierzał oraz wiedzą jak do tego celu dojść. Jest to również kształtowanie środowiska psychospołecznego. W sporcie mówi się o tworzeniu kultury zespołu.

Przywódca ma za zadanie pomagać zawodnikom w osiąganiu swojego maksymalnego potencjału, w wykorzystywaniu wszystkiego co najcenniejsze w każdym z nich. Należy od swojego zespołu dużo wymagać, m.in. wychodzenia poza swoją strefę komfortu oraz podejmowania ryzyka.[2]

Singer Blair w swojej książce pt. „Jak zbudować zespół, który zwycięża” pisze o tym, jak ważne w przywództwie jest ustalenie tzw. Kodeksu honorowego, który zawiera wspólnie ustalone z wszystkimi członkami „święte” zasady, którymi ma kierować się cały zespół niezależnie od pozycji czy statusu w zespole.[4]
Prawdziwi przywódcy po obraniu kierunku, korzystając z tego, co jest dostępne, realizują plan działania przybliżający ich do osiągnięcia celu. Ważne w przywództwie są umiejętności interpersonalne, komunikacji: „mówienie, słuchanie, negocjowanie, zachęcanie i pocieszanie” oraz motywowania swoich zawodników. Tom Peters i Nancy Austin mówili o tym, że istotne jest zjednoczenie grupy jednostek i indywidualności, tak aby współdziałali ku osiągnięciu wspólnego celu.
Sztuka przywództwa polega również na tym, że nie tylko trener jest nauczycielem zawodników, ale sam uczy się od swoich podopiecznych.
Zarówno Martens w książce pt. „Jak być skutecznym trenerem?”[5] jak i Dale Carnegie[6]              w książce pt. „Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi” stwierdzają, że bardzo istotną potrzebą ludzką jest chęć bycia ważnym, mieć znaczenie. Przywództwa musi zatem zadbać o to, aby każdy członek zespołu czuł się ważny i ma wpływ na zespół. Oprócz tego Martens zauważa, że przywódca powinien sprawić, iż na przykład asystenci i zawodnicy będą:
-nabywać nowe umiejętności, dzięki którym poprawią skuteczność swoich działań                   w zakresie fizycznym oraz psychicznym
-utożsamiać się z ich drużyną, co sprawi, że poziom motywacji wzrośnie
-zaspokajali swoją potrzebę zabawy poprzez uczestniczenie w życiu zespołu(np. treningi czy mecze)[7]
Przywództwo może być wymuszone albo za przyzwoleniem i poparciem naśladowców. Warto sprawić, aby zawodnicy szli za trenerem nie tylko z racji jego pozycji, ale również dlatego, że w niego wierzą i chcą być przez niego prowadzeni.[1] Carson M. 2014, „Menedżerowie”, s.118
[2] Martens R. 2009, „Jak być skutecznym trenerem”, s.49
[3] http://www.mirror.co.uk/sport/football/news/manchester-uniteds-louis-van-gaal-5707825
[4] Singer B. 2010, „Jak zbudować zespół, który zwycięża?”, s.23-30
[5] Martens R. 2009, „Jak być skutecznym trenerem”, s.46-47
[6] Carnegie D. 1936, „Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi”, s.130-142
[7] Martens R. 2009, „Jak być skutecznym trenerem”, s.47

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz