czwartek, 22 maja 2014

Cytaty z "Menedżerów" cz.4

44. "Uważam, że jedną z najważniejszych cech przywódcy jest to, że ci, którym on przewodzi, widzą w nim człowieka o ogromnym przygotowaniu." Jose Mourinho

45. "Chcę zauważyć, że rozmawiamy o ludziach. O ludzkich istotach i o nauce o ludziach. Czy futbol jest częścią nauki? Moim zdaniem prawdopodobnie jest on nauką o ludziach, a nie wyłącznie sportową." Jose Mourinho

46. "Im menedżer lepiej rozumie zawodników, tym lepiej potrafi nimi kierować - jak wiecie, istnieją różne rodzaje przywództwa. Nigdy nie lubiłem takiego, w którym zawodnicy mówią: >>>To jest mój szef, muszę go szanować.<<<. Wolę inną sytuację: >>>Szanuję go, a on jest moim szefem.<<<" Jose Mourinho

47. "Oczywiście wielu ludzi twierdzi, że menedżerowie nie mogą być przyjaciółmi zawodników. Mam w tej kwestii odmienne zdanie. Jeśli menedżer nie jest przyjacielem zawodników, nie jest też w stanie wykorzystać całego potencjału grupy. Trzeba żyć z nimi w przyjaźni, ale oni z kolei muszą rozumieć, że między przyjaciółmi nigdy nie pada odpowiedź, jakiej oni oczekują ani jaką pragną usłyszeć." Jose Mourinho

48. "Futbolowi przywódcy muszą być gotowi do jednoczenia zespołów wokół geniuszy." Mike Carson

49. "W przypadku każdego zawodnika, który przybywa do klubu, integracja polega na uzmysłowieniu mu, że jesteśmy we wszystkim dokładnie zorganizowani i że on musi tego przestrzegać - punktualności, taktyki zwyczajów. W tych sprawach nie ma wyboru. My nie zmienimy się dla niego, to on musi się zmienić. Powinien czuć i rozumieć, że jest nadzwyczajnym talentem, owszem...ale zanim on zjawił się w klubie, my już byliśmy nadzwyczajną drużyną, a ta nadzwyczajna drużyna chce być jeszcze lepsza i do tego właśnie go potrzebuje." Jose Mourinho

50. "Swoją pozycję osiągnąłem dzięki stanowczym działaniom i braniu na siebie odpowiedzialności, a nie dzięki bezczynnemu czekaniu na telefon od kogoś ważnego albo na wsparcie" Brendan Rodgers

51. "Bóg obdarzył mnie umiejętnością akceptowania rzeczy, których nie mogę zmienić, odwagą by zmieniać to, co zmienić mogę, i mądrością, by widzieć różnice pomiędzy nimi." Reinhold Niebuhr

52. "Uważam, że każdy menedżer powinien mieć własną filozofię dotyczącą wszystkiego, co wiąże się z jego pracą - sposobu, w jaki powinien grać jego zespół, sposobu, w jakim chce nim kierować, sposobu, w jaki chce codziennie pracować. Wszystko musi być jasno określone i właściwe tylko jemu. Mieć mentora to jedna sprawa; inną sprawą jest próba jego kopiowania. Obserwując mentora, można poprawiać swój warsztat i budować podstawy dla ewolucji, jednak kiedy się go tylko kopiuje, kopia nie jest w stanie dorównać oryginałowi. Uważam zatem, że należy się uczyć od ludzi mających większe doświadczenie, lecz we wszystkim trzeba zachowywać własną tożsamość." Jose Mourinho

53. "Życie w strefie komfortu daje wiele korzyści: poczucie spokoju, ukojenia, nie niesie ze sobą obaw. A jednak z biegiem czasu takie życie staje się nudne, nieinteresujące, pozbawione wyzwań. Jeśli wyjdziemy poza strefę komfortu, znajdziemy się w strefie nauki. Tutaj minusy są oczywiste: jest niewygodnie, granice są nieustalone, a pouczająca okazuje się świadomość, jak wielu rzeczy jeszcze nie wiemy. Niemniej jest tutaj interesująco, pojawia się mnóstwo wyzwań, samo miejsce może być radosne i ożywcze - musimy się w nim znaleźć, jeżeli zależy nam na tym, aby dorastać." Mike Carson

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz