czwartek, 5 grudnia 2013

JAK ROBIĄ TO NIEMCY? CZ.3 (junior starszy i młodszy)

Witam Cię i zapraszam do ostatniej części z serii "Jak robią to Niemcy?", w której przedstawiam Wam PODSTAWY NOWOCZESNEGO SZKOLENIA PIŁKARSKIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY w dwóch ostatnich już kategoriach - junior starszy i młodszy.
Marek Wanik

Kończąc temat tą notką, wyrażam również ubolewanie, że w Polsce nie istnieje jednolity system szkolenia. Zwykle w klubach, trenerzy pracują wg własnego uznania czyli...Każdy sobie rzepkę skrobie... Dlaczego jesteśmy zwykłymi przeciętniakami w Europie? Czy naprawdę nie mamy odpowiedniej bazy? Pieniędzy? Ludzi, którzy by się tym zajęli? Bo ja mocno wierzę, że Leo Beenhakker miał rację i mamy w Polsce mnóstwo utalentowanych dzieciaków i utalentowanej młodzieży! Trzeba tylko im pomagać, nieustannie, w każdej formie i całym swoim sercem! I mowa tu o trenerach, rodzicach, znajomych, pzpn, związkach wojewódzkich, kibicach, gospodarzach w klubach. Wsparcie musi być z każdej strony. Wszyscy na to pracujemy.. Potrzeba jednak chęci, działania i czasem po prostu życzliwości. Każda osoba i każde działanie jest ważne w budowaniu wizerunku POLSKIEJ PIŁKI NOŻNEJ.
Z wykorzystaniem materiałów i opracowań DFB (Niemieckiego Związku Piłki Nożnej). 

I. PODSTAWOWE TREŚCI TRENINGU W KLASIE A i B (junior starszy i młodszy). 

A. Cechy prawidłowego treningu. 

W zasadzie do tej chwili trener ma ostateczną szansę wykształcić zawodnika kompletnego pod względem techniczno-taktycznym, który będzie mógł w wieku seniora rozwinąć pełnię swoich możliwości. Młodzi piłkarze oczekują od trenera przede wszystkim profesjonalnego treningu, który wykształci na odpowiednim poziomie motorykę i przygotuje ich psychicznie do późniejszej gry w drużynie seniorów. 

- głównym celem szkolenia jest poprawa możliwości zawodników pod względem cech motorycznych i siły (przyrost masy mięśniowej). 

- wiele ćwiczeń koordynacji ruchowej 

- zawodnicy powinni przejawiać większą gotowość i pojętność w uczeniu się i doskonaleniu wszystkich elementów oraz być wyczuleni na problemy i grę innych graczy 

- zawodnicy powinni być na określonych zasadach równouprawnionym partnerem dla trenera, dążyć do tego aby ich decyzje były samodzielne 

B. Cele i założenia. 

- radość z treningu i gry w piłkę nożną 

- doskonalenie i poprawa nauczonych podstaw techniczno-taktycznych 

- zawodnicy muszą być przystosowani do zwiększonych wymagań podczas gry, a przede wszystkim szkolenie powinno zawierać elementy gry dynamicznej i zmiany tempa gry 

- szkolenie kompleksowej i nowoczesnej taktyki i systemów gry 

- wydobywanie od graczy samo zaufania, pewności siebie i współodpowiedzialności 

C. Właściwy skład i zawartość treści treningowych. 

- dopasowanie różnych form gier do określonych trudności techniczno-taktycznych 

- profesjonalne i kompleksowe ćwiczenia dopasowane pod względem trudności do możliwości grupy 

- różne formy gier zbliżone do warunków podczas gry właściwej 

- kombinacje ćwiczeń koordynacyjno-skocznościowych, również w ćwiczeniach z piłką i w połączeniu ze strzałem do bramki 

- regularne programy treningowe kształtujące wytrzymałość i siłę 

II. Prawidłowa budowa treningu 

A. Wprowadzenie/Rozgrzewka 

- stosować interesujące programy rozgrzewkowe – indywidualne, w parach i grupach z wykorzystaniem piłek, jednocześnie kształtujące technikę 

- między ćwiczeniami z piłkami stosować ćwiczenia ogólnorozwojowe oraz wzmacniające i rozciągające (stretching) 

- systematycznie zwiększać wymagania i intensywność rozgrzewki 

- urozmaicać rozgrzewki nowymi ćwiczeniami, nie stosować cały czas tych samych standardów 

B. Część główna 

- koncentracja nad podstawową treścią i celem jednostki treningowej 

- dobór właściwych obciążeń, krótkie i intensywne ćwiczenia oraz gry, połączone z aktywnym wypoczynkiem 

- dążąc do realizacji głównego celu treningu, aplikować zbliżone formy ćwiczeń i gier akcentujące główny „punkt ciężkości” treningu 

- stawiać wysokie wymagania dostosowane do możliwości najlepszych zawodników w grupie 

C. Część końcowa 

- w przeprowadzanych grach końcowych jeszcze raz akcentować wszystkie elementy techniczno-taktyczne zawarte w części głównej. Także podczas takich gier wymagać od zawodników pełnej koncentracji w wykonywaniu zadań i ćwiczeń 

- stale urozmaicać część końcową, nie tylko kończyć truchtem, ale również urozmaicać oddawaniem różnych strzałów do bramki 

- każdy trening zakończyć krótkim omówieniem. 

III. Wskazówki do treningu TAKTYKI. 

A. Podstawowe cele w treningu taktycznym 

- tworzenie i wyznaczenie podstawowych założeń w preferowanym, dostosowanym do możliwości i jednocześnie atrakcyjnym systemie gry 

- opanowanie skutecznej gry defensywnej oraz umiejętności atakowania przeciwnika z założeniem zdobycia bramki 

- kształtowanie umiejętności szybkiego zdobywania piłki w defensywie i „presingiem” oraz organizowania obrony po stracie piłki 

- wymagać i popierać „spryt boiskowy”, kreatywność oraz gotowość do podjęcia ryzyka 

B. Najważniejsze treści w treningu taktyki 

- pojedynki 1 x 1 w ataku i w obronie 

- podstawy taktyki: wspomaganie i wymienność funkcji z współpartnerem z zespołu, częsta szybka gra na „2 kontakty”, po zagraniu wyjście na pozycję – gra bez piłki 

- preferować kombinacje ataku przez środek na skrzydła 

- efektywna i świadoma obrona polegająca na celowej współpracy drużyny broniącej 

C. Najważniejsze zasady do treningu taktyki 

- stosować nowoczesne formy treningu i wskazane obciążenia 

- często stosować „otwarte” zadania w treningu, które wymagają od graczy własnej inicjatywy 

- dostosować ćwiczenia do możliwości grupy ale wymagające maksymalnego zaangażowania 

- starać się kształcić zawodników wszechstronnie taktycznie, z umiejętnością gry na różnych pozycjach 

- doskonalenie taktyki stosować poprzez demonstracje zadań z jednoczesną bieżącą korektą podczas ich wykonywania 

IV. Zasady gry i wskazówki meczowe 

A. Idealny mecz w klasie A i B 

- faworyzować grę nastawioną ofensywnie i częsty atak 

- preferowany system gry i taktyka nie powinny przerastać możliwości zespołu, stosować zasady i styl gry dostosowany do możliwości zespołu oraz potencjału zawodników 

- znaleźć sposób gry maksymalnie wydajny dostosowany do możliwości drużyny 

B. Zadania trenera przed meczem 

- aby przygotować i należycie skoncentrować zawodników, drużyna powinna być min. 1 godz. przed meczem w szatni 

- polecenia przed grą przekazywać w sposób krótki, zrozumiały i znaczący, a czas rozmowy z całym zespołem nie powinien przekraczać 15 minut. Do znaczących informacji należą: ważne informacje o przeciwniku, taktyka i zadania naszego zespołu, zaangażowanie i motywacja do gry. 

- W pozostałym czasie prowadzić krótkie angażujące i informujące rozmowy indywidualne z poszczególnymi zawodnikami 

C. Właściwe zachowanie trenera podczas meczu 

- emanować spokojem i niezależnością, nie ingerować krzykiem oraz agresywnie w grę 

- wydawać tylko celowe, proste i zrozumiałe polecenia 

- dokładnie obserwować grę, aby móc trafnie kierować i korygować ustawieniem zespołu 

- dodawać zawodnikom otuchy poprzez motywujące wskazówki i okrzyki 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz